shanOz

avatar


Deck name
Mana
Legendaries
7
10240
13
8440
9
Aggro Shaman
shanOz 8 months ago
7860

Top