Sezoklo

avatar


Deck name
Mana
Legendaries
4
11400
1
Quest Hunter
Sezoklo 2 months ago
14320
2
Quest Hunter
Sezoklo 2 months ago
14320
999+
11200
10
6400
19
Bomb Hunter
Sezoklo 11 months ago
6820
25
Tempo Rogue
Sezoklo 12 months ago
9000

Top