Feno

avatar


Deck name
Mana
Legendaries
?
11760
30
Reno Mage
Feno 3 months ago
19660
21
5040
13
8480
29
11220
13
Hand Paladin
Feno 11 months ago
6800
9
10400
200
4460
200
Cyclone Mage
Feno 1 year ago
6480
50
7460
5
7060
5
Zerek Priest
Feno 2 years ago
14240
15
Gonk druid
Feno 2 years ago
13560
4
Malygos Druid
Feno 2 years ago
11700
31
Secret Hunter
Feno 2 years ago
7180
31
Quest Rogue
Feno 2 years ago
8200
5
Malygos Druid
Feno 2 years ago
10460
98
8140
78
5200
100
8080

Top