Zoo Warlock decks


Deck name
Mana
Legendaries
13
Zoo Warlock
Pizza 2 weeks ago
6640
3
Zoo Warlock
SoLegit 3 weeks ago
6600
34
Zoo Warlock
Pizza 3 weeks ago
6640
50
Zoo Warlock
Pizza 4 weeks ago
6640
7
5140
999+
5940
10
6640
1544
5360
5
4620
181
Zoo Warlock
Harker 4 months ago
7440
66
8120
49
Zoo Warlock
DevilMat 4 months ago
5020
85
8120
73
7740
182
7740
90
8600
327
8600
999+
4700
999+
Zoo Warlock
Rdu 6 months ago
4740
999+
Zoo Warlock
Koroneko 6 months ago
5100

Top