Warlock decks


Deck name
Mana
Legendaries
Zoo Warlock
Kolento 3 months ago
6440
8
Zoo Warlock
Pizza 3 months ago
7480
10
Zoo Warlock
Khamul 3 months ago
7480
256
Zoo Warlock
Tweeg 3 months ago
6880
6440
8
8020
118
Zoo Warlock
Pizza 4 months ago
7480
126
12180
43
Zoo Warlock
Matteo 4 months ago
5080
80
Zoo Warlock
Tweeg 4 months ago
5840
1055
12740
12
9300
761
9760
47
Zoo Warlock
Shane 4 months ago
6640
13
Zoo Warlock
Pizza 5 months ago
6640
3
Zoo Warlock
SoLegit 6 months ago
6600
34
Zoo Warlock
Pizza 6 months ago
6640

Top