Xzirez

avatar


Deck name
Mana
Legendaries
5940
Miracle Rogue
Xzirez 8 months ago
7460
Tempo Warrior
Xzirez 9 months ago
8180
Miracle Rogue
Xzirez 9 months ago
7240
Pirate Warrior
Xzirez 10 months ago
6000

Top