Feno

avatar


Deck name
Mana
Legendaries
5
7060
5
Zerek Priest
Feno 3 weeks ago
14240
15
Gonk druid
Feno 1 month ago
13560
4
Malygos Druid
Feno 4 months ago
11700
31
Secret Hunter
Feno 5 months ago
7180
31
Quest Rogue
Feno 5 months ago
8200
5
Malygos Druid
Feno 8 months ago
10460
98
8140
78
5200
100
8080
100
12360
10840
Mill Rogue
Feno 12 months ago
8100
8200
8280
11660

Top