Paladin decks

Even Odd Murloc

Deck name
Mana
Legendaries
1
13340
46
11840
144
6360
6
7200
999+
Quest Paladin
Kibler 2 months ago
9360
81
Odd Paladin
Oxyd 2 months ago
6800
172
7160
15
Egg Paladin
Zyrios 2 months ago
11480
481
Quest Paladin
fishou 2 months ago
6200
23
7500
7
6620
50
6760
3
Odd Paladin
matff 3 months ago
6680
100
12020
51
11900
40
Odd Paladin
Meati 3 months ago
5060
4
Odd Paladin
Gyong 3 months ago
6760
90
Odd Paladin
Florindo 3 months ago
6740
60
13460
999+
Even Paladin
Khamul 3 months ago
15000

Top