Malygos Druid decks

Malygos Token Druid Taunt / Hadronox

Deck name
Mana
Legendaries
24
14360
18
11200
7
11600
10
11600
2
11660
18
11600
64
11720
30
Malygos Druid
Alpe 3 weeks ago
11640
4
Malygos Druid
Ender 3 weeks ago
12840
1
11640
60
12800
38
Malygos Druid
Ginky 1 month ago
10360
479
11660
16
Malygos Druid
NoodLe 2 months ago
10460
23
Malygos Druid
Flix 2 months ago
10460
8
10460
5
Malygos Druid
Feno 2 months ago
10460

Top